شرکت مروارید سبز بیضا تولید کننده خوراک دام و طیور

خوراک طیور

برای گرفتن مشاوره رایگان فقط کافیست از بخش پشتیبانی استفاده کنید

آنالیز خوراک طیور

آنالیز خوراک طیور

آنالیز خوراک طیور 

  استارتر  پیش دان  میان دان  پایان دان 
روز مصرف 1-12 13-25 26-38 39 تا انتها
انر‍ژی قابل متابولیسم 2940 2980 3040 3100
پروتئین خام  23 21.5 19.5 18.5
کلسیم

0.96

0.87 0.78 0.75
فسفر 0.48 0.44 0.39 0.38
سدیم 0.14 0.14 0.14 0.14
متیونین 0.56 0.51 0.47 0.44
لیزین 1.44 1.25 1.12 1.04
ترئونین 0.9 0.84 0.8 0.72

محاسبات فوق با احتساب اثر آنزیم بوده است .

دان استارتر وپیش دان با دای 1.8 میلیمتر ٰمیان دان با دای 3 میلیمتر و پایان دان با دای 4 میلیمتر تولید میشود .