شرکت مروارید سبز بیضا تولید کننده خوراک دام و طیور

خوراک طیور

برای گرفتن مشاوره رایگان فقط کافیست از بخش پشتیبانی استفاده کنید

خوراک پیش دان

خوراک پیش دان

زمان مصرف: 7 تا 15 روزگی و مقدار تقریبی مصرف 390 گرم به ازای هر قطعه و شکل ظاهری خوراک به صورت پلت با نمره 2 و در بسته بندی 40 کیلوگرمی.

جدول آنالیز تقریبی پیش دان

مواد مغذی واحد مقدار
انرژی متابولیسمی کیلو کالری بر کیلوگرم 2865
پروتئین خام درصد 20/5
فیبر خام (حداکثر) درصد 3/45
کلسیم درصد 1/05
فسفر قابل دسترس درصد 0/5
سدیم درصد 0/17
کلر درصد 0/2
متیونین (قابل هضم) درصد 0/5
متیونین + سیستین (قابل هضم) درصد 0/88
لیزین (قابل هضم) درصد 1/15
آرژنین (قابل هضم) درصد 1/15
ترئونین (قابل هضم) درصد 0/71
اسید لینولئیک درصد 1/5
ماده خشک درصد 88