شرکت مروارید سبز بیضا تولید کننده خوراک دام و طیور

خوراک طیور

برای گرفتن مشاوره رایگان فقط کافیست از بخش پشتیبانی استفاده کنید

خوراک میان دان

خوراک میان دان

زمان مصرف: 25 تا 35 روزگی و مقدار تقریبی 1350 گرم به ازای هر قطعه و شکل ظاهری خوراک به صورت پلت با دای نمره 3 و بسته بندی های 40 کیلوگرمی می باشد.

مواد مغذی واحد مقدار
 انرژی متابولیسمی  کیلو کالری بر کیلوگرم 2935
پروتئین خام   درصد 18 
فیبر خام (حداکثر)  درصد 3/08 
کلسیم  درصد 0/98
فسفر قابل دسترس درصد 0/47 
سدیم  درصد 0/16
کلر  درصد 0/2
متیونین (قابل هضم)  درصد 0/4
متیونین + سیستین (قابل هضم) درصد 0/75 
لیزین (قابل هضم)  درصد 0/93
آرژنین (قابل هضم)  درصد 0/97
ترئونین (قابل هضم) درصد 0/6
اسید لینولئیک  درصد 1/2 
ماده خشک  درصد 88